دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

P&p Modern Dentistry

مراقبت های بعد از درمان پروتز های ثابت و متحرک دندان

مراقبت های بعد از پرکردن دندان

مراقبت های بعد از درمان عصب کشی دندان

مراقبت های بعد از درمان بلیچینگ

مراقبت های بعد از جراحی لثه

مراقبت های بعد از کشیدن دندان

مراقبت های بعد از درمان لمینت

یکی از جدیدترین ، و حرفه ای ترین روش های ترمیمی و زیبایی ، لمینت دندان می باشد این روش برای بستن فاصله ها ،

دندانپزشکی خوب در منطقه 1

مراقبت های بعد از درمان کامپوزیت ونیر