دندانپزشکی دکتر یوسفی زاده

P&p Modern Dentistry

دکتر پرهام یوسفی زاده بهترین دندانپزشک در شمال تهران

عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا، دارای بورد دندانپزشکی از آمریکا